This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Svag ÄGGLOSSNING? Så kan du stärka du den

Svag ägglossning? Så kan du stärka du den

Vad innebär egentligen en svag ägglossning och vad kan man göra för att stärka den? Det är exakt vad vi ska djupdyka i dagens inlägg. För att förstå vad det innebär att ha en “svag” ägglossning behöver vi först förstå vad ägglossning är och varför det är viktigt.

Varför är ägglossning viktigt?

Ägglossning är nämligen huvudeventet i menscykeln. Utan ägglossning kan vi inte producera tillräckliga mängder av våra kära könshormoner, östrogen och progesteron (här kan du djupdyka i östrogen och progesteron - deras funktion, effekter och hur du boostar dem på bästa sätt.)som styr menscykeln och hur vi mår, hur vår kropp känns och hur vi upplever vår vardag. Har vi ingen ägglossning eller en svag ägglossning (det vill säga inte en tillräckligt kvalitativ ägglossning) så kommer det med stor sannolikhet komma till uttryck i olika, inte så roliga, symptom under månadens gång.

En stark och kvalitativ ägglossning är med andra ord lösningen för att komma tillrätta med hormonella obalanser, symptom som PMS, en kort lutealfas (fas 3), låga nivåer av progesteron, ofrivillig barnlöshet eller upprepade missfall. 

Vad innebär en svag ägglossning?

En svag ägglossning innebär helt enkelt att din ägglossning inte är tillräckligt stark eller kvalitativ vilket kan bero på flera olika orsaker. Ofta bottnar det i att kroppen upplever att den inte har tillräckligt med resurser, i form av mat, näring, återhämtning eller sömn för att ägglossa, eller att kroppen upplever andra faktorer som stressar din kropp som ex: koffein, överträning, du äter saker du inte tål eller för många sammanlagda stressorer (inre som yttre). När du har en svag ägglossning eller inte ägglossar alls producerar du låga nivåer av progesteron vilket gör att du kan uppleva olika symptom under månadens gång. När (om) vi upplever symptom under månaden bottnar det många gånger i balansen mellan progesteron och östrogen (de behöver vara balanserade för att vi ska må bra) - vi behöver kunna använda och rensa ut östrogen på rätt sätt samt så behöver vi ha ett stabilt progesteron (tack vare ägglossning) och att de bryts ned på ett korrekt sätt. 

Tecken på en svag eller inte en så kvalitativ ägglossning kan exempelvis komma till uttryck i ex:

  •  Att din temperaturhöjning efter ägglossning inte håller i sig mer än 3 dagar (upp till 10 dagar egentligen) vilket indikerar på att din gulkropp inte är tillräckligt stark och att du därmed inte producerar tillräckliga mängder progesteron.
  •  Svajig temperatur under lutealfasen vilket är ett tecken på svajigt progesteron. Ibland kan det vara så att lutealfasen är normal (mer än 12 dagar) men att tempen svajar det vill säga går upp och ned under fasen vilket också kan vara ett tecken på svag ägglossning.
  • Olika PMS-symptom på grund av att östrogenet är högt i förhållande till progesteronet (båda kan vara låga)
  • En kort fas 3 (lutealfas). En ”normal” lutealfas ligger på mellan 11-16 dag. Lutealfasen är alltid som längst 16 dagar (om lutealfasen är längre kan det bero på ex graviditet eller cysta - kolla alltid upp detta) 

Vad kan vara orsaken till en svag ägglossning? 

Orsaken till en svag ägglossning bottnar ofta i att du inte har tillräckligt med resurser för att producera ordentligt av dina könshormoner eller för att skapa ett friskt och starkt ägg. När vi pratar resurser syftar vi till vilka resurser i din livsstil som ger förutsättningar för ägglossning. 

En viktig resurs är näring. Du behöver få i dig tillräckligt med energi och näringsämnen på grund av att maten vi äter fungerar som byggstenar för att producera våra hormoner och påverkar kvalitén på våra ägg och därmed hur vår ägglossning blir. När det kommer till näring krävs också att du kan ta upp näringen i det du äter och inte äter sådant som du inte tål eller som blockerar näringsupptaget. Om du misstänker näringsbrister kan det vara bra att göra ett test för detta. Vi rekommenderar Werlabs Hälsotest XL Plus (Womensync för rabatt vid köp).

Resurser handlar förutom om näring även om hur mycket stress du utsätts för (yttre som inre), hur mycket eller hårt du tränar, hur mycket återhämtning du får in i ditt liv och hur mycket gifter i din miljö och vardag som du utsätts för. Om kroppen exempelvis utsätts för stress över lång tid eller utsätts för långvarig överträning eller mycket miljögifter behöver kroppen fokusera på att hantera dessa stressorer, istället för att prioritera ägglossning och fertilitet. 

Hur får jag en stark ägglossning?

Lösningen för att stärka upp en svag ägglossning handlar helt enkelt om att ge kroppen resurserna som ger förutsättningar för att kunna driva igenom en stark ägglossning vilket vi alltså har möjlighet att påverka genom vår livsstil. För att livsstilsförändringarna ska ge effekt är det är också viktigt att se till att vi inte har några underliggande diagnoser som exempelvis sköldkörtelproblematik eller mag- och tarmproblem. 

Genom att ge kroppen vad den behöver i form av tillräckliga mängder mat, näring, sömn och återhämtning signalerar det till kroppen att den är trygg och att den inte behöver fokusera på överlevnad utan har förutsättningarna att fokusera på fertilitet. Kroppen har tillräckligt med resurser och byggstenar för att producera hormoner och skapa friska ägg.

För att sammanfatta hur du själv kan förbättra förutsättningarna för en stark ägglossning: 

  • Ät ordentligt och näringstät mat
  • Se till att få ordentligt med sömn och återhämtning
  • Minska på stress i din vardag, fysisk stress från exempelvis överträning samt inre stress
  • Minska eller uteslut andra stressorer som exempelvis koffein, gluten (om du inte tål det)
  • Se över näringsbrister eller underliggande problem med sköldkörtel eller mage och tarm

För att läsa mer om hur du kan främja ägglossning genom livsstil rekommenderar vi dig att läsa följande inlägg:
Därför vill du ha ägglossning
Del I: Allt du behöver veta om östrogen (och hur du minskar PMS) 
Del II: Allt du behöver veta om progesteron (och hur det kan minska PMS)
Hur stress kan leda till försenad ägglossning och förlängd menscykel

Om du  känner dig osäker på om din menscykel är “normal” eller inte är det här inlägget en bra start att börja med: Hur ser en normal menscykel ut eller har du precis kommit av preventivmedel och inte vet vad som är nästa steg har vi det perfekta inlägget här.

Varukorg

No more products available for purchase