This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Koffein kopplat till MENSCYKEL OCH FERTILITET

Koffein kopplat till menscykel och fertilitet

De senaste åren har allt fler kvinnor vittnat om hur en livsstil utan koffein hjälpt dem minska eller helt bli av med mensrelaterade problem såsom PMS, PCOS, oregelbunden ägglossning, utebliven mens eller svårigheter att bli gravid. Är det här bara en tillfällighet eller kan det finnas någon faktisk koppling mellan koffein och de kvinnliga könshormonerna? I detta inlägg kommer vi gå igenom hur koffein egentligen fungerar och om koffein kan ha någon påverkan på våra könshormoner och menscykelrelaterade symtom eller utmaningar. 

Vi börjar från början, varför dricker vi koffein? 

I Sverige dricks enorma mängder kaffe, vi är faktiskt ett av de länder i världen där det dricks som mest. Kaffedrickandet har blivit en stor del av vår svenska fikakultur. Förutom de sociala aspekterna av att dricka kaffe är många lockade av den uppiggande effekten av koffeinet. De senaste åren har kaffet fått sällskap av många andra koffeinhaltiga drycker i form av läsk men framförallt av så kallade energidrycker som snabbt vuxit i popularitet. Vissa energidrycker har inte minst blivit populära i träningssammanhang och intas ofta i samband med träning. 

Så fungerar koffein

Koffein stimulerar det centrala nervsystemet och är en av de mest använda drogerna i världen (ja det klassas faktiskt som en drog då det är en substans som stimulerar nervsystemet, skapar beroende och kan leda till besvär med abstinens). Koffein triggar en mängd olika fysiologiska effekter på det cerebrala kärlsystemet, blodtryck, andningsfunktion, mag- och tarmaktivitet, urinvolym och träningsprestanda. Låga till måttliga doser av koffein (20 mg-200 mg) har visats kunna ge effekter som tillfälligt ökat välbefinnande, energi, och vakenhet, medan högre doser är mer benägna att ge symtom som ångest, orolighet, sömnsvårigheter, muskeldarrningar och magbesvär. Det kan även agera blodtryckshöjande och pulshöjande.

Koffein påverkar olika personer på olika sätt. Vissa är mer känsliga för koffeinets effekter än andra vilket delvis beror på genetik, ämnesomsättning, näringsstatus, leverhälsa och hur man absorberar det. Även saker som vilken tid på dygnet du dricker det och i vilken av menscykelns faser kan påverka. Beroende på dessa faktorer stannar koffeinet i kroppen mellan 2-12 timmar, med ett snitt på 4-6 timmar.

Gemensamt är dock att vi alla styrs av den 24-timmars hormoncykel som kallas dygnsrytmen. En av de saker som dygnsrytmen styr är vår frisättning av hormonet kortisol som får oss att känna oss pigga och vakna. Den högsta produktionen av kortisol under dygnet sker mellan klockan 8–9 på morgonen (under normala förhållanden.) Kortisol är ett stressrelaterat hormon och konsumtion av koffein kan öka produktionen av kortisol och därmed potentiellt påverka vår dygnsrytm, därav att vissa upplever sömnsvårigheter av koffein.

Koffein stimulerar alltså kortisol på liknande sätt som olika typer av stressorer i vår livsstil som mental eller fysisk stress i form av exempelvis en påfrestande jobbsituation, en dålig relation eller negativa tankar om sig själv vilka alla kan påverka våra kortisolnivåer. Långvariga förhöjda nivåer av kortisol (som vid kronisk stress) kan leda till många negativa hälsoeffekter. 

Koffein och stress, inte den bästa kombon för vår menscykel?

Kortisol och vårt kära progesteron (ett av de viktiga könshormonerna hos kvinnor) kommer från samma grundhormon, pregnenalon. När kroppen upplever stress oavsett om det handlar om att det skapas av koffein, tighta deadlines på jobbet eller tankar om att inte vara tillräcklig kommer kroppen (dvs dina binjurar) att prioritera att producera kortisol framför progesteron, för att hantera stressen. Det här innebär rent krasst att mer kortisol är lika med mindre progesteron, det här i sin tur påverkar såklart balansen mellan dina hormoner. Koppen är vis och kommer alltid att välja överlevnad, det vill säga att hantera stressen, framför fertilitet. Vårt hormonsystem fungerar som bäst när vi känner oss lugna, trygga, får den näring den behöver, sover gott och och inte behöver fokusera på att hantera stress. 

Så en teori är att kopplingen kvinnor upplevt mellan koffein och mensrelaterade utmaningar i grunden handlar om stress och hur stress oavsett form kan ha en negativ inverkan på våra menscykel. När vi utsätts för stress går vi in i något som kallas fight-or-flight mode. Här aktiveras den sympatiska delen av nervsystemet och i det här läget förbereder sig kroppen för strid där det enda fokuset är på att överleva. Kroppen prioriterar helt enkelt bort alla funktioner som inte är nödvändiga för vår överlevnad här och nu (men som är viktigt ur ett hälsoperspektiv och för livskvalitet, däribland vår menscykel).

Den andra delen av nervsystemet, den parasympatiska delen är å andra sidan motsatsen – i det här läget känner kroppen sig trygg, lugn och den kan fungera som den är menad att göra, det vill säga den prioriterar fertilitet och menscykel då överlevnaden inte är hotad. En viktig poäng att lyfta är att vi inte kan vara i båda systemen samtidigt utan antingen är man i det parasympatiska eller i det sympatiska. Så, när vi är i stress så kommer kroppen inte prioritera att vila, bygga upp sig eller prioritera matsmältning (kroppen prioriterar inte att producera magsyra, galla från levern som kan bryta ned maten på rätt sätt vilket gör att maten kommer ned till tarmarna onedbrutet vilket kan leda till problem med magen). Med andra ord vill vi sträva efter att vara mycket mer i det parasympatiska nervsystemet så att kroppen får förutsättningar att bygga upp sig och läka! 

Hur vet jag om jag kan dricka koffein utan att det påverkar mina hormoner och menscykel negativt? 

Som vi nämnde tidigare är vi alla olika och reagerar olika på koffein. Utöver det handlar det också om när och hur du dricker koffeinet (exempelvis på tid på dygnet, på tom mage eller inte), hur hög stressnivå du upplever och hur din livsstil ser ut i övrigt.

Det finns idag tyvärr inte tillräcklig forskning på relationerna mellan koffein och det kvinnliga hormonsystemet och mensrelaterade symtom. Därför blir det viktigt att du känner efter vilka effekter koffein har på din kropp och vad kroppen signalerar till dig.

Om det är så att du har utebliven mens, oregelbunden eller utebliven ägglossning, mycket PMS, PMDS, PCOS och upplever att du lever en livsstil med mycket stress i olika former kan ett alternativ vara att testa att utesluta koffein under några cykler för att se om du upplever någon skillnad. Många kvinnor har skrivit till oss och berättat om att när de tagit bort koffein har de blivit av med symptom som PMS, cystor, migrän, fått tillbaka ägglossning, fått en längre fas tre och lyckats bli gravida. I väntan på att forskningen görs inom det här området kanske andra kvinnors egna upplevelser kan vara nog för att inspirera till att testa att göra en livsstilsförändring? Gör det ingen skillnad för dig så finns koffeinet alltid kvar! 

Så är koffein bra eller dåligt för menscykeln och hormoner?

Som vi varit inne på är koffein ett omdebatterat ämne där forskning pekar på både positiva och negativa hälsoeffekter, men forskning gällande just relationen mellan våra kvinnliga könshormoner och menscykeln saknas fortfarande. Koffein kan ha positiva effekter men något allt fler kvinnor vittnat om via egna upplevelser är hur koffein också kan leda till motsatsen, speciellt när det tillsätts på en redan stressad kropp och livsstil. 

Om du vill testa ett ekologiskt och koffeinfritt alternativ till kaffe kan vi rekommendera att kolla in vår produkt Chicca Roast.

Varukorg

No more products available for purchase