Om oss

 

Alla kvinnor förtjänar ett liv i synk med sin kvinnliga biologi

Har du någon gång funderat på hur en livsstil formad utifrån den kvinnliga biologin skulle se ut? Vad skulle hända om du tog hänsyn till dina cykliska förändringarna för att kunna må så bra som möjligt hela månaden? Detta är vad Womensync handlar om. Genom Womensync förmedlar vi produkter, kunskap, inspiration och recept för ett liv i synk med vår kvinnliga biologi. 

With love, Sara & Susanna
Grundare Womensync

 

Womensyncs experter

 

Mia Lundin

Mia Lundin 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INOM GYNEKOLOGI & OBSTRERTIK, GRUNDARE AV HERCARE

Mia Lundin är avancerad specialistsjuksköterska (nurse practitioner) utbildad inom gynekologi och obstetrik vid Harbor UCLA kalifornien, USA, utbildad inom funktionsmedicin och grundare till kvinnokliniken HerCare. Hon är också författare av Mat för hormonell balans, Kaos i Kvinnohjärnan och Vägen till Hormonell Balans. Mia är även en uppskattad föreläsare både i Sverige och internationellt. 

 

Maria Särén
KOSTRÅDGIVARE & COACH INOM KVINNOHÄLSA

Maria Särén har en bakgrund som ingenjör och utgår i sin praktik från ett funktionsmedicinskt perspektiv med näring kopplat till kvinnohälsa i fokus. Hon utgår från kroppen som ett fantastiskt och välfungerande system och vägleder kvinnor till att uppleva det och leva i synk med sin biologi. Maria ser symptom som information på att något inte stämmer. Därför är hennes främsta metod att hitta grundorsaken och behandla den, inte alltid symptomet. 

 

Jenny Koos
Jenny Koos

JUSTICE HOLISTIC REPRODUCTIVE HEALTH PRACTITIONER

Jenny Koos har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College och har titeln Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner. Hon är även handledare i fertilitetsförståelse och sexualhälsorådgivare. Jennys verksamhet kretsar kring att reda ut folks menscykler, ge stöd och råd för optimering av hormonhälsan, samt vägledning i hur en uppnår eller undviker graviditet naturligt. Jenny har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College.

 

Hanna Rohani


Hanna Rohani

LEGITIMERAD PSYKOLOG MED FOKUS PÅ KLINISK PSYKOLOGI & KVINNOHÄLSA

Hanna Rohani är legitimerad psykolog med fokus på välmående ur ett helhetsperspektiv. Hanna har hjälpt kvinnor med att hitta verktyg och förhållningssätt i vardagen för att kunna komma närmare det liv de vill leva. Hon utgår från det psykologiska perspektivet ACT och kombinerar det med den kunskap och det intresse som hon har gällande kroppen, hormoner, livsstil, kost och stresshantering.

 

Erla Sól Árnadóttir

HERBAL SPECIALIST

Erla Sól Árnadóttir is a herbal specialist and wellness consultant, focusing on herbal formulation and women's health. She believes our health relies on our connection to ourselves and to nature. Erla received a BA in Holistic Psychology from Lesley University in Cambridge, MA and has received her herbalism education through Herbal Academy.

 

 

 

Womensync Team

Rebecka Jenninger

CONTENT CREATOR

 

 

Alva Brobakken

RECEPTSKAPARE

 

 

 

 

Kontakt

För kontakt maila oss på team@womensync.se