This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

OM oss


HUR ALLT BÖRJADE

Sedan vi möttes på gymnasiet för många år sedan har vi varit bästa vänner. Vi har följt varandra från gymnasiet till vuxenlivet, genom relationer, karriär och olika stadier i att vara kvinna.

När vi båda var i 25-årsåldern började vi reflektera över en del av vår hälsa som fram tills dess legat i skymundan, nämligen det som var specifikt för vår kropp som kvinnor och hur det påverkade oss på olika plan.

VAD VI MÖTTES I

På varsitt håll hade vi båda blivit medvetna om den tysta epidemin som pågår när det kommer till kvinnohälsa. Idag lider ca 10% av kvinnor av endometrios, ca 5-10% av PCOS, ca 3-5% av PMDS, och 10-15% av heterosexuella par uppskattas ha drabbats av fertilitetsproblem. Även PMS och utebliven mens är vanligt och normaliseras i hög grad. Hur kommer det sig att det här inte uppmärksammas och framförallt att det finns så få lösningar på hur man kan komma till rätta med problemen?

VAD VI LÄRDE OSS

Desto mer vi satte oss in i kvinnohälsa desto mer började vi förstå hur olika delar i vår livsstil påverkar vår menscykel och vår hormonhälsa på olika sätt. Dessutom lever vi i ett samhälle och en kultur med arbetsbörda, dieter och hälsoråd som inte alltid fokuserar på just kvinnors bästa utan utgår en manlig biologi och standard. Det här ger konsekvenser för kvinnors hälsa. 

När vi insåg hur kvinnors hälsa inte prioriteras på samhällsnivå, men att lösningar faktiskt finns inom räckhåll, väcktes ett driv i oss som inte gick att hejda. Vi blev bestörta över att det här inte är vedertagen kunskap. En förändring krävdes.

VÅRT MISSION

Från dag 1 har vårt mission med Womensync varit att öka medvetenheten om kvinnokroppen och hur man kan leva ett liv i synk med sin biologi. Genom kunskap, inspiration och produkter vill vi underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt genom alla skeenden i livet. Vi bygger våra produktlinjer utifrån forskning och baserat på kvinnors egna upplevelser av vad som visat sig ha positiv effekt på kvinnors mående.


Womensync TEAM

Sara Norrbom

CO-FOUNDER

Susanna Moen

CO-FOUNDER

Rebecka Jenninger

CONTENT CREATOR

Kontakt

För kontakt maila oss på team@womensync.se

Womensyncs EXPERTER

Mia Lundin 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INOM GYNEKOLOGI & OBSTRERTIK, GRUNDARE AV HERCARE

Mia Lundin är avancerad specialistsjuksköterska (nurse practitioner) utbildad inom gynekologi och obstetrik vid Harbor UCLA kalifornien, USA, utbildad inom funktionsmedicin och grundare till kvinnokliniken HerCare. Hon är också författare av Mat för hormonell balans, Kaos i Kvinnohjärnan och Vägen till Hormonell Balans. Mia är även en uppskattad föreläsare både i Sverige och internationellt.

Maria Särén

KOSTRÅDGIVARE & COACH INOM KVINNOHÄLSA

Maria Särén har en bakgrund som ingenjör och utgår i sin praktik från ett funktionsmedicinskt perspektiv med näring kopplat till kvinnohälsa i fokus. Hon utgår från kroppen som ett fantastiskt och välfungerande system och vägleder kvinnor till att uppleva det och leva i synk med sin biologi. Maria ser symptom som information på att något inte stämmer. Därför är hennes främsta metod att hitta grundorsaken och behandla den, inte alltid symptomet. 

Jenny Koos

JUSTICE HOLISTIC REPRODUCTIVE HEALTH PRACTITIONER

Jenny Koos har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College och har titeln Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner. Hon är även handledare i fertilitetsförståelse och sexualhälsorådgivare. Jennys verksamhet kretsar kring att reda ut folks menscykler, ge stöd och råd för optimering av hormonhälsan, samt vägledning i hur en uppnår eller undviker graviditet naturligt. Jenny har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College.

Erla Sól Árnadóttir

HERBAL SPECIALIST

Erla Sól Árnadóttir is a herbal specialist and wellness consultant, focusing on herbal formulation and women's health. She believes our health relies on our connection to ourselves and to nature. Erla received a BA in Holistic Psychology from Lesley University in Cambridge, MA and has received her herbalism education through Herbal Academy.

Varukorg

No more products available for purchase