This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Jag har UTEBLIVEN MENS - är det HA (hypotalamisk amenorre)?

Jag har utebliven mens - är det HA (hypotalamisk amenorre)?

Har du slutat med p-piller och mensen lyser med sin frånvaro? Försöker du kartlägga din ägglossning på LH-stickor men får aldrig ett positivt utslag? Har det gått månader eller till och med år utan att du haft din ägglossning (och därmed mens)? Då kan det vara så att du har något som kallas Hypotalamisk Amenorré. 

Vad innebär utebliven mens och Hypotalamisk Amenorré?

HA, förkortningen av Hypotalamisk Amenorré, karaktäriseras av utebliven ägglossning och mens i minst 6 månader upp till flera år. Det innebär helt enkelt att du har slutat att ägglossa och att du därmed heller inte har någon mens. Din hypotalamus (en region i hjärnan) och dina äggstockar har på ett sätt nått ett dödläge (det låter mer dramatiskt än vad det är). Detta orsakas av ett problem i hypotalamus och är ett resultat av att man under lång tid fått i sig för lite energi och näring, övertränat och/eller utsatts för mycket stress (inre som yttre) i förhållande till återhämtning. Det här skapar en obalans mellan hypotalamus, dina äggstockar, binjurar och dina könshormoner. När den här processen rubbas påverkar det dina könshormoner vilket kan göra att du slutar att ägglossa vilket i sin tur gör att du inte får din mens.

När du har HA så försöker hypotalamus egentligen att skydda dig genom att inte tillföra ytterligare stress till din kropp – i form av en graviditet. Hjärnan signalerar till dina äggstockar att det inte är rätt läge för din kropp att bära ett barn.

Vanliga tecken på utebliven mens/HA:

Anovulation – dina äggstockar släpper inga ägg.
Amenorre – du har ingen ägglossning (eller menstruation) på minst 6 månader eller mer.
Du har inget fertilt sekret – det vill säga inga flytningar vilket är ett resultat av lågt östrogen.

Vad beror min uteblivna mens på?

HA är ett tydligt tecken från din kropp att något inte är i sin ordning. När du slutar ägglossa i månader, och kanske till och med år, försöker din kropp göra allt den kan för att signalera att att något inte är som det ska i form av olika symptom. När du är under extrem stress eller är underviktig (för just din kropp) kommer kroppen prioritera bort ytterligare stress (i form av att bära ett barn) genom att stänga ned ägglossning. Kroppen är vis och den kommer alltid att prioritera överlevnad det vill säga att hantera stressen, framför fertilitet

Generellt sätt skulle man kunna dela in HA i tre olika delar:

  • Viktrelaterat
  • Träningsrelaterat
  • Stressrelaterat

Många kvinnor med HA har oftast en kombination av dessa tre då det många gånger hänger ihop. 

Viktrelaterat

För att ha en regelbunden ägglossning och menscykel så behöver man som kvinna en viss grad av kroppsfett. Exakt hur mycket kroppsfett vi behöver varierar från person till person. En studie publicerad 2016 i International Journal of Eating Disorders visade att kvinnor som hade haft utebliven mens och legat väldigt lågt i kroppsfett men som gick upp i vikt och fettprocent fick tillbaka sin ägglossning och menscykel. Många kvinnor som begränsar sitt ätande på ett eller annat sätt har ökad risk att få utebliven ägglossning och därmed mens. Har du eller har du haft någon form av ätstörning såsom anorexi, ortorexi, bulimi eller har en dysfunktionell relation till mat och träning är sannolikheten större att du kan ha eller få HA. 

Träningsrelaterat

Det är välkänt att kvinnor som idrottar på hög nivå kan löpa större risk att få utebliven mens som ett resultat av hård träning i kombination med att inte äta tillräckligt och samtidigt ligga på en låg fettprocent. Det innebär att många idrottande kvinnor helt enkelt gör av med mer energi än de får i sig. Det som händer när man inte äter tillräckligt mycket i kombination med att man tränar extremt hårt är att kroppen inte känner sig trygg. Det är som att förvänta dig att din bil ska köra dubbelt så långt som du har bensin för – det är inte möjligt. Oavsett om du ser dig själv som en “idrottare” eller inte, om du tränar flera gånger i veckan eller till och med flera timmar om dagen utan att ge din kropp det den behöver så kommer den att stänga ned din menscykel. 

En studie som lyfts i boken The Fifth Vital Sign av Lisa Hendrickson-Jack visade att 70 % av kvinnliga idrottare rapporterade att de hade oregelbunden cykel, 21 % hade amenorré och 44 % använde p-piller för att reglera sin menscykel. Många kvinnor tror att det är normalt att bli av med sin menscykel, men det är varken normalt eller hälsosamt. Att träna hårt kan bli ytterligare en stress för kroppen men vad forskning visat är att det inte alltid behöver handla om träningen i sig utan att man får i sig för lite i förhållande till vad man gör av med (oavsett om det är medvetet eller omedvetet). 

Stressrelaterat

Stress har en otrolig påverkan på menscykeln. Om du har HA är sannolikheten stor att den orsakas av en blandning av stress (inre som yttre), överträning och för lite mat. Både överträning och att äta för lite kan upplevas som stress av kroppen vilket är viktigt att känna till när man pratar om stress. Överträning kan försätta kroppen i fight or flight mode och kroppen ser det som ett hot om överlevnad att inte få tillräckligt med mat. En studie publicerad 1990The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism visade att kvinnor med HA hade betydligt högre nivåer av stresshormonet kortisol än kvinnor med regelbundna cykler. Det här är inte konstigt med tanke på att både överträning och för lite mat är en form av fysisk stress för kroppen. Detta i kombination med andra delar som känslor av att inte vara tillräcklig, stress kring mat och kropp, utmaningar i en relation eller att inte tycka om sig själv leder till stora mängder stress. Därför är det viktigt att i en läkningsprocess från HA hitta verktyg och strategier för att hantera stressen du upplever. 

Effekter av utebliven ägglossning och mens

Utebliven ägglossning och mens kan ha en mängd negativa effekter på hälsan som ökad risk för benskörhet, hormonella obalanser och svårigheter att kunna bli gravid. Hormonella obalanser kan komma till uttryck på flera olika sätt i form av hjärndimma, trötthet, svårt att sova, extremhunger (kopplat till hungerhormonerna ghrelin och leptin), problem med sköldkörteln, att tappa hår, påskyndat åldrande, förvärrade PMS-symtom och mycket mer. Att ha ägglossning (som är huvudeventet i menscykeln) är därför avgörande för hormoner i balans och en fungerande menscykel. Desto längre tid du är utan din mens desto större är risken att någon gång drabbas av benskörhet eller andra symtom kopplade till detta. Därför är det viktigt att ta tag i detta så snart som möjligt. Det kommer även medföra många andra positiva hälsoeffekter både fysiskt, emotionellt och mentalt när du får tillbaka en regelbunden och fungerande menscykel. 

Här kan du läsa mer om hur du kan få tillbaka din uteblivna ägglossning och mens genom livsstilsförändring och därmed få en regelbunden menscykel på ett naturligt sätt. I det blogginlägget går vi på djupet i vilka livsstilsförändringar som kan vara gynnsamma för att få tillbaka din cykel.

Tips på andra inlägg inom samma tema:

Högintensiv träning och löpning kopplat till menscykeln med Jenny Koos
Hur livsstilsfaktorer som koffein, för lite mat och veganism kan påverka menscykeln med Jenny Koos
Poddavsnitt #5 med Susanna: Utebliven mens, livsstilsförändring och holistisk hälsa.

Notera: Det här blogginlägget är för utbildande syfte. Det är inte till för att diagnostisera, behandla eller bota. Om du har hälsoproblem är det viktigt att diskutera dem med en expert. Vi arbetar tätt tillsammans med Livakliniken som drivs av en av Womensyncs externa experter, Maria Särén dit du kan vända dig om du söker rådgivning. Uppge “Womensync” vid din bokning.

utebliven mens

 

Referenser i texten

BILLER, B., FEDEROFF, H., KOENIG, J. and KLIBANSKI, A., 1990. Abnormal Cortisol Secretion and Responses to Corticotropin-Releasing Hormone in Women with Hypothalamic Amenorrhea. Obstetrical &amp; Gynecological Survey, [online] 45(7), pp.472-474. Available at: <https://doi.org/10.1210/jcem-70-2-311>.

Winkler, L., Frølich, J., Schulpen, M. and Støving, R., 2016. Body composition and menstrual status in adults with a history of anorexia nervosa-at what fat percentage is the menstrual cycle restored?International Journal of Eating Disorders, [online] 50(4), pp.370-377. Available at: <https://doi.org/10.1002/eat.22600>.

 

Övriga referenser

Beals, K. and Hill, A., 2006. The Prevalence of Disordered Eating, Menstrual Dysfunction, and Low Bone Mineral Density among US Collegiate AthletesInternational Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, [online] 16(1), pp.1-23. Available at: <https://doi.org/10.1123/ijsnem.16.1.1>.

Chou, S. and Mantzoros, C., 2018. Bone metabolism in anorexia nervosa and hypothalamic amenorrhea. Metabolism, [online] 80, pp.91-104. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2017.10.009>.

Cialdella-Kam, L., Guebels, C., Maddalozzo, G. and Manore, M., 2014. Dietary Intervention Restored Menses in Female Athletes with Exercise-Associated Menstrual Dysfunction with Limited Impact on Bone and Muscle Health. Nutrients, [online] 6(8), pp.3018-3039. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu6083018>.

Meczekalski, B., Katulski, K., Czyzyk, A., Podfigurna-Stopa, A. and Maciejewska-Jeske, M., 2014. Functional hypothalamic amenorrhea and its influence on women’s health. Journal of Endocrinological Investigation, [online] 37(11), pp.1049-1056. Available at: <http://10.1007/s40618-014-0169-3>.

Böcker

The Fifth Vital Sign by Lisa Hendrickson-Jack

Varukorg

No more products available for purchase