This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Hur stress kan leda till FÖRSENAD ÄGGLOSSNING och förlängd menscykel

Hur stress kan leda till försenad ägglossning och förlängd menscykel

Något som blivit väldigt tydligt för oss i Womensync är hur stress kan ha en negativ inverkan på vår fertilitet. Stress kommer i olika former, som fysisk eller emotionell stress, där båda har en stor negativ påverkan på fertilitet, ägglossning, PMS och menscykel. Ibland upplever vi inte själva att vi är stressade men vår kropp gör det, vilket gör det extra viktigt att börja bli uppmärksam på vad för stressorer vi upplever i vår vardag. I det här inlägget kommer vi gå in på vad stress innebär för kroppen och varför det är viktigt att se över stressen i sitt liv för att kunna skapa förutsättningar för en stark ägglossning och hormoner i balans

Försenad ägglossning och förlängd menscykel till följd av stress

I en forskningsstudie med 166 kvinnor fann man att stress var den största faktorn som ökade sannolikheten att uppleva en lång menscykel (längre än 42 dagar). De kvinnor som upplevde en hög grad stress på grund av stora livshändelser (som att börja ett nytt jobb, gifta sig och uppleva andra krav som ansvar för familjen, deadlines på jobbet, tentor etcetera) hade två gånger högre risk att få försenad ägglossning och därmed en längre menscykel än de som inte upplevde samma grad av stress. 

Det här kan vara lite klurigt för oavsett om du känner dig stressad eller inte, så kan det vara så att din kropp upplever stress. Din menscykel reagerar helt enkelt på stressen som den utsätts för oavsett om det handlar om kronisk långvarig stress eller stress som skapas i en specifik situation. Även situationer som många av oss inte tänker är stressfulla som exempelvis semestrar, bröllop eller en ny befordran på jobbet kan bli en stress rent fysiologiskt. Likaså kan andra livsomvälvande händelser som ett breakup, dödsfall i familjen eller att bli uppsagd från jobbet addera stress på kroppen. En annan typ av stress som är lika viktig att adressera är inre stress som kan skapas av negativa tankar om sig själv eller prestationsångest. 

Något som uppmärksammats är att många kvinnor också märkt att deras ägglossning tenderat att bli sen när de reser under fas 1 och 2 av menscykeln (det vill säga innan ägglossning). Det är heller inte ovanligt att fas 3 (efter du haft ägglossning fram till nästa mens) blir en eller två dagar kortare än vanligt eller att uppleva spottings dagarna innan mensen kommer när man upplevt mer stressfulla situationer under fas 3.

Olika typer av stress som kan påverka din ägglossning:

Yttre stress som: att inte äta tillräckligt, näringsbrister, att äta saker du inte tål, överträning, stort intag av koffein, för lite sömn, dödsfall, att göra slut/skilja dig från din partner eller bli uppsagd från jobbet.

Inre stress som: känslor och tankar om att inte vara tillräcklig, att sätta höga krav på dig själv, prestationsångest, extremt kontrollbehov samt att vara i en relation, ett arbete eller på en plats i livet där du inte trivs. 

Ytterligare aspekter som man inte alltid tänker är stressfulla men som kan bli en stress för kroppen: att dricka mycket kaffe/energidryck (koffein), hård eller mycket träning, semester (om du känner press över “allt du vill hinna med” där), en ny befordran på jobbet, att gifta dig/planera tillställningar, att resa mycket och att byta tidszoner. 

När ägglossningen inte kommer som planerat 

Om du börjat tracka din menscykel och sätta dig in i vad som påverkar den så har du med stor sannolikhet märkt att det finns många faktorer som kan påverka din ägglossning. De vanligaste faktorerna som kan påverka, försena eller ställa in din ägglossning är stress av olika slag samt för lite energi, sjukdom eller att resa över olika tidszoner. Vi vet att det är lätt att uppleva frustration när ägglossningen inte kommer som ”planerat”, oavsett om du är i tankarna att planera inför en framtida graviditet eller om du bara vill vara säker på att ha en regelbunden och balanserad menscykel. Men, dina äggstockar är otroligt intelligenta och vill dig bara väl. När ägglossningen skjuts upp eller ställs in är det för att din kropp försöker skydda dig från den extra påfrestning det skulle innebära att bära ett barn (oavsett om det kanske är det du helst vill). Den ser helt enkelt den stress kroppen utsätts för som ett tecken på att ägglossning inte är att prioritera just nu. 

Att använda menscykeln som information och ett verktyg

Som vi kunnat läsa så kan stress, oavsett vilken form den kommer i, ha en påverkan på vår menscykel. Istället för att se det som något dåligt kan vi använda det som ett verktyg för att se över vår hälsa och utvärdera hur vi lever vårt liv. Försenad eller inställd ägglossning på grund av stress är din kropps sätt att skydda dig. När du börjar tänka på din menscykel som ett hälsotecken och börjar förstå kopplingen till din livsstil, blir det också enklare att förstå grunden till eventuella fluktuationer och att själv kunna skapa förändring.

Det finns så mycket kraft i att förstå kroppens signaler. Man skulle kunna säga att vi varje månad får ett kvitto på hur vi lever vårt liv. Har vi en regelbunden, symtomfri menscykel med bekräftad ägglossning är det ett tecken på ett liv i balans. Är det så att du inte lever i din sanning för att du inte känner att du är tillräcklig, att du lever en livsstil som inte är anpassad för vad din kropp behöver eller att du lever ett liv som du inte vill (du exempelvis lever dina föräldrars drömmar istället för dina egna) så kommer din kropp att påminna dig om det genom olika signaler.

Att bryta mönster

Det är viktig att komma ihåg att det inte alltid är medvetet vi gjort de val som skapar stressen, utan det är något vi ofta skolas in i. Börja med att kartlägga vad du har för stressorer i ditt liv och ta hänsyn till både inre och yttre stress. Börja bli mer uppmärksam på kroppens signaler genom att tracka din menscykel och bli uppmärksam hur din kropp reagerar på olika saker i din livsstil, som hur du äter, tränar, sover etc. När du blir mer insatt kan du använda symtomen du upplever som vägledning för att hitta vägen till en livsstil som är mer i linje med din egen sanning och vad din kropp behöver.

När du börjar få mer kunskap och medvetenhet om din menscykel kan du gå från tankar som ”varför är min ägglossning sen? Till att ”aha – jag ägglossade senare den här cykeln på grund av X anledning och min mens kommer förmodligen komma ungefär då”. Det sparar mycket energi och orostankar och ger oss kraftfull information som vi kan ta action på till nästa cykel för att kunna hjälpa kroppen att driva igenom ägglossning. 

Referenser
*The Fifth Vital Sign, LIsa Hendrickson-Jack

Varukorg

No more products available for purchase