This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Vad är PMS och PMDS?

Vad är PMS och PMDS?

Cirka 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder upplever någon form av återkommande premenstruellt syndrom (PMS). PMS innebär att du upplever att ditt humör förändras och/eller att du får fysiska besvär innan du har mens, det vill säga under fas tre. Det finns runt 200 typer av PMS-symtom och de innefattar både fysiska och psykiska symtom.

Hos cirka tre till åtta procent av de kvinnor som lider av PMS är besvären så grava att de har en direkt negativ inverkan på relationer, arbetsliv och vardagen i stort. Den svårare formen benämns som premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och tenderar att vara mestadels psykiska symtom. Symtomen vid PMDS är cykliska och uppvisar sig under fas tre och avtar under mensens första dagar. PMS och PMDS upplevs endast i fas tre och/eller vid ägglossning beroende på balansen i förhållandet mellan progesteron och östrogen. Bara för att det är vanligt att uppleva dessa symtom betyder det inte att det är normalt. Många symtom går att förebyggas och lindras med hjälp av livsstilsförändringar: näring, fysisk aktivitet, återhämtning och miljö. Läs mer om det i våra inlägg om livsstil kopplat till menscykeln.

Kvinnor som använder hormonella preventivmedel såsom p-piller, p-ring eller p-stav kan ibland uppleva humörsvängningar som återkommer i cykler. Detta är dock inte PMS eller PMDS utan biverkningar av själva preventivmedlet.

Vilka symtom är vanliga vid PMS?

Exempel på fysiska PMS-symtom: Ömma bröst, buksmärta, huvudvärk eller migrän, spänd och svullen mage, smärta i rygg och leder, illamående, diarré, ökad hunger och sötsug.

Exempel på psykiska PMS-symtom: Irritation, oro, ångest, humörsvängningar, nedstämdhet, trötthet, energilöshet och sömnproblem. 

Minst fem av symtomen nedan varav minst ett av huvudsymtomen ska uppfyllas under fas tre:

Huvudsymtom:

  • Irritabilitet
  • Nedstämdhet
  • Ångest/oro
  • Humörsvängningar
  • Minskat intresse för dagliga aktiviteter

 

Varukorg

No more products available for purchase