This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Så förstår du DIN MENSCYKEL

förstå din menscykel

Har du någonsin upplevt att självförtroende, humör, motivation, energi, aptit och sug förändras under menscykelns gång? Har du någonsin reflekterat över att det kan ha en koppling till var du är i din menscykel? Idag ska du få lära dig mer om menscykeln och hur de kvinnliga hormonerna fungerar. När du förstår dig själv bättre kommer du kunna få ut som mest av dig själv ur ett hälsoperspektiv, på ett personligt plan, i träning, i relationer, på arbetet och livet i stort.

Menscykeln är din naturliga rytm

För dig som har en kvinnlig biologi är menscykeln din naturliga inre rytm. Beroende på var du är i din menscykel är det naturligt att må och känna dig olika från dag till dag, från fas till fas. Menscykeln är till stor del förutsägbar i och med att ett liknande mönster upprepas från månad till månad vid en regelbunden menscykel. Det gör att du som kvinna kan börja använda din menscykel som information och som ett kraftfullt verktyg.

Hur lång är en menscykel?

Menscykelns längd kan variera och alla kvinnor har olika långa cykler. Ur hälsosynpunkt är en “normal” menscykel ca 25-34 dagar. I Womensync utgår vi från 28 dagar eftersom det är genomsnittet av en hälsosam menscykel, även om bara 13 procent av kvinnor upplever en 28-dagars menscykel regelbundet. Den centrala händelsen under menscykeln är ägglossning och det är inför och under ägglossning ägget kan bli befruktat (det är med andra ord då vi kan bli gravida). Om ägget inte blir befruktat leder det till mens cirka 12-16 dagar efter ägglossningen.

Vilka hormoner påverkar menscykeln?

De nyckelhormoner som påverkar och styr menscykeln är: östrogen, progesteron, testosteron, luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH). De här hormonerna stiger och sjunker enligt ett visst mönster under menscykeln som i sin tur påverkar hur vi mår och känner oss. Den första halvan av menscykeln dominerar östrogen med en kraftig peak vid ägglossning. Efter ägglossning dominerar progesteron och östrogenet ligger medelhögt fram till mens då östrogenet är som lägst. Vid ägglossning peakar testosteronet. Hormonet LH är som högst inför och i samband med ägglossning och är det hormon som bidrar till ägglossning. 

Hormonet FSH är som högst under ägglossning och mens och är det hormon som bidrar till äggproduktionen.

Hur påverkar menscykeln vardagen?

Dina könshormoner påverkar dig på många sätt. De har en påverkan på självförtroende, hur din kropp känns, vilken energi du har, hur sugen du är på intimitet och hur hungrig du är. Hormonerna har en stor betydelse för kvaliteten på din sömn, de påverkar om din kropp bränner eller lagrar fett och har en inverkan på ditt humör,  De olika könshormonerna påverkar om du känner oro eller lugn, om du känner dig tillbakadragen eller social - vilket i sin tur påverkar hur du pratar med dig själv, hur du väljer att agera eller reagera och vilka matval du gör i vardagen. 

Om du får mensrelaterade besvär kan det innebära att du har en obalans i dina hormoner. Det innebär att någon eller några av dina hormoner ligger högre eller lägre i förhållande till varandra. Olika symptom som kan dyka upp i form av mensrelaterade besvär är information från kroppen som vi kan lära oss att avläsa och förebygga genom livsstilen. För det fina är att många hormonella obalanser och diagnoser går att förebygga och minskas med hjälp av förändringar i livsstilen.

Varukorg

No more products available for purchase