This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Grattis! Din order uppnår gratis frakt Du är 499 SEK ifrån gratis frakt.

Vad är PCO?

Vad är PCO?

PCO står för polycystiska ovarier som innebär att du har många små och halvmogna äggblåsor i äggstockarna, vilket leder till utebliven ägglossning då de inte mognat tillräckligt för att släppa från äggblåsan. 

Symtom vid PCO:

Det vanligaste symtomet vid PCO är att det via ultraljud visas att det finns många små äggblåsor på äggstockarna. För att det ska finnas misstanke om PCO ska du ha mer än tio blåsor i samma storlek i en äggstock, likt ett pärlhalsband. Symtom innefattar också utebliven eller oregelbunden ägglossning. 

Orsaker till PCO:

PCO, kan vara tillfälligt, och kan uppstå under olika former av stress, efter avslutad användning av hormonstörande preventivmedel eller vid en förlängd menscykel. PCO kan vara tillfälligt och försvinna vid nästa menscykel.

Varukorg

No more products available for purchase