This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 499 SEK from free shipping.

Hur kan man läka framfall på ett naturligt sätt?

hur kan man läka framfall naturligt

I dagens inlägg kommer vi in på allt som har med framfall att göra. Vad är egentligen framfall och hur vet man att man har det? Vad är buktande slidväggar och är det samma sak som framfall? Och till den fråga som många som har framfall ställer sig; går det att läka framfall på ett naturligt sätt och i så fall hur gör man? (Hint – ja, det kan man!).

Detta är ett gästinlägg skrivet av Filippa Odevall, grundare av Moonrise Health. Filippa drabbades av framfall och hittade själv vägen till läkning med hjälp av alternativa verktyg och arbetar nu med att sprida kunskapen och hjälpa andra kvinnor. 

Vad är framfall?

Framfall uppstår när ärrvävnad eller förhårdnader underlivets fascia drar i slidväggarna och skapar en obalans i bäckenets stödstruktur av muskler, ligament, leder, fascia och nerver. Då kan ett eller flera av organen i bäckenet (urinblåsa, livmoder eller rektum) bli för tungt för slidväggen att hålla upp. Då glider det ner mot eller ut ur underlivsöppningen. 

Det finns olika typer av framfall. Man kan få ett eller en kombination av flera. Följande framfall är de vanligaste:

 • Utereal: livmodern är nedanför sin ursprungliga position.
 • Cystocele: urinblåsan är nedanför sin ursprungliga position. Den kallas även för främre slidframfall eller framfall av främre slidväggen.
 • Rectocele: ändtarmen är nedanför sin vanliga position. Den kallas även för framfall av bakre slidväggen.
 • Enterocele: tunntarmen har ändrat position. Tunntarmen har kommit ner i bäckenet.
 • Ureterocele: urinröret är nedanför sin ursprungliga position.

Många kvinnor jag träffar är rädda att organet har kommit ner flera centimeter och aldrig kommer hitta tillbaka till sin ursprungliga position. Så är inte fallet utan oftast handlar det om en förflyttning i millimeter, men som upplevs som större.

Hur vet man att man har framfall?

Många kvinnor har framfall utan att veta om det. Det är inte säkert att det känns alls. Man kan titta med en spegel i underlivet för att se om man har framfall.  Det ser ofta ut som en rosa golfboll som sticker fram i eller ut ur vaginalöppningen.

Om man har något av följande symptom finns en risk att man har framfall:

 • Tyngdkänsla i underlivet
 • Klumpkänsla i underlivet
 • Smärta och spändhet i underlivet
 • Ökad känsla av behov att kissa
 • Urininkontinens eller urinläckage 
 • Fekalinkontinens (läckage av avföring)
 • Urinträngningar
 • Förstoppning, svårt att tömma tarmen
 • Svårigheter/obehag vid samlag
 • Skavkänsla i underlivet
 • Smärta vid samlag
 • Utbuktning av slidvägg/slidväggarna antingen bakre, främre eller båda
 • Att känna/se livmodern/livmoderhalsen utanför slidan
 • Bäckensmärta, eller bäckenbottensmärta. Smärta eller obehag i bäckenbotten eller bäckenet
 • Vaginalflatulens även kallat musprutt
 • Känsla av att ha en vid eller lös slida
 • Smärta i ländryggen
 • Höftsmärta
 • Pundendussmärta eller pudendal neuralgi, en typ av nervsmärta
 • Smärta i svanskotan

Framfalls-gradering

Framfall graderas av vården i olika grader baserat på hur mycket framfallet sticker ut från slidöppningen i en skala 1-4, där 1 är ett mindre framfall och 4 är den högsta graderingen. Sammanfattat kan man säga att ju mer framfallet sticker ut ur vaginans öppning desto högre gradering.

Våra underliv förändras mycket i utseende på grund av många olika faktorer, till exempel stress, hormoner, sömn och vad vi äter. Därmed är graden av framfall sällan statisk, vilket kan vara viktigt att tänka på om du blivit graderad av dig själv eller någon annan.

Vad är skillnaden på framfall och buktande slidväggar?

Ibland får kvinnor höra att de har buktande slidväggar och inte framfall när de varit på undersökning hos vården. Det skulle alltså innebära att endast slidväggarna buktar och bäckenorganen inte skulle vara involverade.

Problemet med den informationen är att bäckenorganen vilar mot slidväggarna och båda dessa är beroende av varandra. Därför kan man inte separera slidväggar från organen, utan buktande slidväggar och framfall är samma sak. Hela bäckenbotten är ett system där alla delar hänger ihop och påverkar varandra. 

Är framfall farligt?

Framfall är inte farligt, men för många påverkar framfall den mentala och psykiska hälsan att känna sig begränsad, att uppleva smärta och obehag. Om du lider av framfallssymptom kan det även kännas ensamt, eftersom det är tabubelagt. Sanningen är att om du lider av framfall är du långt ifrån ensam. Det uppskattas att 50% av kvinnor över 50 år upplever någon gång något typ av framfall. 

Det kan också vara tryggt att veta att framfall inte behöver vara kroniskt. En vanlig missuppfattning är att det inte går att läka ett framfall. Det är viktigt att få hjälp med besvären för att få tillbaka din livskvalitet.

Varför får man framfall?

Det konventionella sättet att se på framfall är att det har bildats slapphet i vävnader och svaghet i bål- och bäckenbottenmuskulatur. Detta leder till att bäckenbotten, som i vanliga fall fungerar som en “hängmatta” där organen kan vila, inte längre “orkar”. Organen “faller” då ner och/eller fram. Därav namnet framfall.

Rotorsaken till framfall

Ett mer uppdaterat sätt att se på vad som orsakar framfall och som stöds av ny forskning pekar på att följande kan trigga ett framfall:

Ärrvävnad eller förhårdnader i fascian

I motsats till vad man tidigare trott, att organen “faller” ner eller fram för att bäckenbottenmusklerna är försvagade eller skadade, så DRAS organen ur sin position på grund av ärrvävnad eller förhårdnader i fascian i bäckenbotten. Denna vävnad är stram, oelastisk, och stel, vilket gör att den påverkar alla vävnader runt om den och drar dessa ur sin ursprungliga position. Ärrvävnad kan uppstå vid till exempel förlossning, operationer, sexuella övergrepp eller annat trauma.

Trauma

Vad som upplevs som traumatiskt är subjektivt. Det är något som en individ uppfattar ha skett på ett sätt som är för fort, för mycket och för tidigt. Trauman kan vara både fysiska och emotionella. Trauman som kan påverka bäckenbotten kan vara till exempel förlossningar, operationer, sexuella övergrepp men även missfall, infertilitet, dödfödsel eller aborter. Annan problematik som är kopplat till bäckenbotten är till exempel matsmältningsproblem, inkontinens eller toalettproblematik. 

Det behöver inte bara röra sig om trauman kopplat till bäckenbotten. Ett emotionellt trauma kan också påverka bäckenbotten. Bäckenbotten är ett känsligt område och vi tenderar att lagra trauma fysiskt i kroppen. Det kan vara i form av spänningar, förhårdnader eller så kallade sammanväxningar i fascian. Negativa känslor kan också manifesteras i bäckenbotten fysiskt, särskilt hos kvinnor.

Kost kopplat till framfall och bäckenbotten

För att kroppen och därmed bäckenbotten ska fungera optimalt behöver rätt förutsättningar finnas, till exempel i form av bra kost. Med rätt kost kommer rätt byggstenar att reparera och läka. De hjälper dessutom till att skapa en stark, elastisk och tålig bäckenbottenvävnad. Rätt tillskott av vitaminer, mineraler och proteiner (framförallt kollagen) är viktigt.

Stress kopplat till framfall och bäckenbotten

Stress blockerar kroppens förmåga att läka sig själv. När kroppen upplever stress prioriterar den överlevnad och inte läkning. Att minimera stress är därför viktigt för att optimera läkning och lindring av symptom. 

Hållning och andning kopplat till framfall och bäckenbotten

En bra hållning och andning är viktigt för bäckenbotten. Varje andetag vi tar skapar en rörelse i bäckenbotten, genom vår diafragma muskel. Om vår diafragma inte är bra positionerad och rör sig på rätt sätt så kommer andetaget att påverka bäckenbotten på ett ohälsosamt sätt.

Vart kan man vända sig?

Om du besväras av framfallssymptom kan det vara en god idé att söka hjälp. Det finns olika platser att söka hjälp från. 

De flesta kvinnor vänder sig i första hand till vården där man oftast blir erbjuden följande:

 1. Knipträning - träning varje dag av bäckenbottenmuskulaturen
 2. Prolapsring - en ring som sätts in i underlivet för att hålla slidväggarna uppe
 3. Operation - det finns många olika typer av operationer
 4. Fysioterapi inom kvinnohälsa - bygger ofta på aktivering av bäckenbottenmusklerna, att stärka andra muskelgrupper i kroppen samt ibland myofascial release som innebär att fysioterapeuten trycker på punkter i underlivet.

Många kvinnor upplever dock brister i hur vården behandlar framfall och bäckenbottendysfunktion. 

Det finns mycket annat man kan göra för att bli av med symptomen än det som vården erbjuder. På moonrise.health jobbar vi med många metoder och program för att hjälpa kvinnor att läka bäckenbottenproblem, inklusive framfall.

Att förbättra bäckenbottenhälsan är en process som kan kräva att man utforskar olika behandlingsmetoder och håller sig öppen för nya perspektiv. Varje kvinnas kropp är unik, och därför kan vad som fungerar för en person inte nödvändigtvis vara effektivt för en annan. 

Några av de metoder vi jobbar med på MoonRise Health är:

 1. Hypopressiv träning: detta är en form av träning som fokuserar på att stärka och stabilisera bålen och minska trycket i bäckenbotten. Den vitaliserar bäckenbotten i sin helhet - muskler, fascia, ligament och nerver.
 1. Känsla av trygghet i kroppen: att arbeta med att känna sig trygg och bekväm i sin egen kropp är en viktig del för att bäckenbotten ska må bra och kunna slappna av. När vi känner oss trygga kan vi även börja lyssna på kroppen, vilket är avgörande för att kunna läka.
 1. Magdans: magdans erbjuder cirkulära rörelser som kvinnokroppen ÄLSKAR! Dessa övningar stärker och stretchar musklerna och fascian i bäckenbotten samtidigt som de främjar kroppslig medvetenhet och avslappning.
 1. Snippsauna: en snippsauna, eller vaginalt ångbad, är en traditionell behandlingsmetod som främjar blodcirkulationen i bäckenområdet och bidra till att lösa upp spänningar och obalanser.
 1. Traumaterapi: för kvinnor som upplevt trauma relaterat till bäckenbotten, förlossning eller sexuell hälsa är kroppsbaserad traumaterapi (Somatic Experiencing Therapy) en viktig del av läkningsprocessen.
 1. Ärrbehandling: att jobba med ärrvävnad eller spänningar i fascian genom kärleksfull beröring och manuell terapi kan lösa upp förhårdnaderna och skapa vitalitet i bäckenbotten.
 1. Avslappningstekniker: stress och spänning kan bidra till problem i bäckenbotten. Att lära sig avslappningstekniker såsom djupandningsövningar, progressiv muskelavslappning eller mindfulness kan hjälpa till att minska spänningar i bäckenbotten och främja avslappning. 

Går det att förebygga framfall?

Det går att förebygga framfall genom att tillämpa metoderna ovan eller vissa av dem, genom att utöva någon/några av dem finns goda chanser att förebygga att eventuella problem uppkommer i bäckenbotten.

Du kan läka

För att läka framfall naturligt behöver vi ha ett helhetsperspektiv som inkluderar bäckenbottenövningar, livsstilsförändringar och att jobba på en mental och känslomässig nivå. Genom att ta hand om din kropp och upprätthålla goda vanor kan du stödja din bäckenbottenhälsa och förhindra eller hantera framfall på ett effektivt sätt. 

Genom vårt arbete i Moonrise möter jag kvinnor dagligen och vi har hjälpt tusentals kvinnor världen över att bli fria från framfallsymptom med en rad olika metoder. Du kan också läka!

Tips är att lyssna på Hur bäckenbotten kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande med Filippa Odevall för att lära dig mer om bäckenbotten, framfall och livsstil. 

Notera: Detta är ett gästinlägg skrivet av Filippa Odevall. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna. Blogginlägget är för utbildande syfte. Det är inte till för att diagnostisera, behandla eller bota. Om du har hälsoproblem är det viktigt att diskutera dem med en expert.

Cart

No more products available for purchase