Cirka 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder upplever någon form av återkommande premenstruellt syndrom (PMS). PMS innebär att du upplever att ditt humör förändras och/eller att du får fysiska besvär innan du har mens, det vill säga under fas tre. Det finns runt 200 typer av PMS-symtom och de innefattar både fysiska och psykiska symtom.

Hos cirka tre till åtta procent av de kvinnor som lider av PMS är besvären så grava att de har en direkt negativ inverkan på relationer, arbetsliv och vardagen i stort. Den svårare formen benämns som premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och tenderar att vara mestadels psykiska symtom. Symtomen vid PMDS är cykliska och uppvisar sig under fas tre och avtar under mensens första dagar. PMS och PMDS upplevs endast i fas tre och/eller vid ägglossning beroende på balansen i förhållandet mellan progesteron och östrogen. Bara för att det är vanligt att uppleva dessa symtom betyder det inte att det är normalt. Många symtom går att förebyggas och lindras med hjälp av livsstilsförändringar: näring, fysisk aktivitet, återhämtning och miljö. Läs mer om det i våra inlägg om livsstil kopplat till menscykeln.

Kvinnor som använder hormonella preventivmedel såsom p-piller, p-ring eller p-stav kan ibland uppleva humörsvängningar som återkommer i cykler. Detta är dock inte PMS eller PMDS utan biverkningar av själva preventivmedlet.

Vilka symtom är vanliga vid PMS?

Exempel på fysiska PMS-symtom: Ömma bröst, buksmärta, huvudvärk eller migrän, spänd och svullen mage, smärta i rygg och leder, illamående, diarré, ökad hunger och sötsug. 

Exempel på psykiska PMS-symtom: Irritation, oro, ångest, humörsvängningar, nedstämdhet, trötthet, energilöshet och sömnproblem.

Symtom PMDS

Minst fem av symtomen nedan varav minst ett av huvudsymtomen ska uppfyllas under fas tre:

Huvudsymtom:

 • Irritabilitet
 • Nedstämdhet
 • Ångest/oro
 • Humörsvängningar
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter

Övriga symtom:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet/brist på energi
 • Störd sömn
 • Minskad/ökad aptit
 • Känsla av kontrollförlust
 • Fysiska symtom som spända bröst, svullnad, huvudvärk, ledvärk och viktuppgång

Besvären uppkommer endast under fas tre och/eller i samband med ägglossning och avtar under mensens första dagar. För PMDS ska symtomen även påtagligt påverka vardagen. 

Differentialdiagnostik

Många kvinnor blir feldiagnostiserade med bipolär sjukdom, depression, paniksyndrom, emotionellt instabil personlighetssyndrom och hypo/hypertyreos då symtomen kan vara liknande som vid PMDS. Differentialdiagnostisk innebär att en bedömning görs gällande huruvida symtomen kan förklaras bättre av någon av ovanstående diagnoser.

Kan jag påverka PMS och PMDS genom livsstil?

Många kvinnor med PMS och PMDS har kunnat minska sina symtom med hjälp av verktyg i livsstilen som genom kostförändringar. Framöver kommer det flera inlägg med framgångssagor från kvinnor i communityn som ger dig som känner igen dig i symtomen för PMS och PMDS praktiska tips och inspiration.