februari 7, 2021

Så förstår du din menscykel

Har du någonsin upplevt att självförtroende, humör, motivation, energi, aptit och sug förändras under menscykelns gång? Har du någonsin reflekterat över att det kan ha en koppling till var du är i din menscykel? Idag ska du få lära dig mer om menscykeln och hur de kvinnliga hormonerna fungerar. När du förstår dig själv bättre kommer du kunna få ut som mest av dig själv ur ett hälsoperspektiv, på ett personligt plan, i träning, i relationer, på arbetet och livet i stort.

Menscykeln din naturliga rytm

För dig som har en kvinnlig biologi är menscykeln din naturliga inre rytm. Beroende på var du är i din menscykel är det naturligt att må och känna dig olika från dag till dag, från fas till fas. Menscykeln är till stor del förutsägbar i och med att ett liknande mönster upprepas från månad till månad vid en regelbunden menscykel. Det gör att du som kvinna kan börja använda din menscykel som information och som ett kraftfullt verktyg.

Hur lång är menscykeln?

Menscykelns längd kan variera och alla kvinnor har olika långa cykler. Ur hälsosynpunkt är en “normal” menscykel 26-32 dagar. I Womensync utgår vi från 28 dagar eftersom det är genomsnittet av en hälsosam menscykel, även om bara 13 procent av kvinnor upplever en 28-dagars menscykel regelbundet. Den centrala händelsen under menscykeln är ägglossning och det är inför och under ägglossning ägget kan bli befruktat (det är med andra ord då vi kan bli gravida). Om ägget inte blir befruktat leder det till mens cirka 12-16 dagar efter ägglossningen.

Vilka hormoner påverkar menscykeln?

De nyckelhormoner som påverkar och styr menscykeln är: östrogen, progesteron, testosteron, luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH). De här hormonerna stiger och sjunker enligt ett visst mönster under menscykeln som i sin tur påverkar hur vi mår och känner oss. Den första halvan av menscykeln dominerar östrogen med en kraftig peak vid ägglossning. Efter ägglossning dominerar progesteron och östrogenet ligger medelhögt fram till mens då östrogenet är som lägst. Vid ägglossning peakar testosteronet. Hormonet LH är som högst inför och i samband med ägglossning och är det hormon som bidrar till ägglossning. 

Hormonet FSH är som högst under ägglossning och mens och är det hormon som bidrar till äggproduktionen.

Hur påverkar menscykeln vardagen?

Dina könshormoner påverkar dig på många sätt. De har en påverkan på självförtroende, hur din kropp känns, vilken energi du har, hur sugen du är på intimitet och hur hungrig du är. Hormonerna har en stor betydelse för kvaliteten på din sömn, de påverkar om din kropp bränner eller lagrar fett och har en inverkan på ditt humör,  De olika könshormonerna påverkar om du känner oro eller lugn, om du känner dig tillbakadragen eller social - vilket i sin tur påverkar hur du pratar med dig själv, hur du väljer att agera eller reagera och vilka matval du gör i vardagen. 

Om du får mensrelaterade besvär kan det innebära att du har en obalans i dina hormoner. Det innebär att någon eller några av dina hormoner ligger högre eller lägre i förhållande till varandra. Olika symptom som kan dyka upp i form av mensrelaterade besvär är information från kroppen som vi kan lära oss att avläsa och förebygga genom livsstilen. För det fina är att många hormonella obalanser och diagnoser går att förebygga och minskas med hjälp av förändringar i livsstilen.

februari 7, 2021

Menscykelns faser

Känner du igen dig i att dina känslor, sug och det du dras till skiftar under månadens gång? Hunger och sug kan variera, hur kroppen känns, att träningen känns olika lätt eller tung beroende på vecka? Kanske känner du även igen att känslorna kan skifta och att du kan känna ett större behov och sug till att vara social i en fas medans i nästa vilja spendera tid för dig själv? Om du, precis som oss, känner igen dig så är det en naturligt del av att vara cyklisk.

I det här inlägget tänkte vi guida dig genom menscykelns tre faser och hur du kan optimera din livsstil utifrån dessa för att må så bra som möjligt, varje dag. Det spelar ingen roll om du har utmaningar eller besvär kopplade till menscykeln eller om du brinner för personlig utveckling och vill förstå dig själv bättre. Insikterna ger verktyg för alla med en kvinnlig biologi.

Fas 1 i menscykeln

Den första fasen infaller under mensen, alltså från den första mensdagen till den sista mensdagen. Antalet dagar med mens varierar från person till person och ofta från menscykel till menscykel. Hormonerna är som lägst i börjar av mensen, vilket också speglar hur vi kan känna rent fysiskt och emotionellt i fas ett.

Det är inte ovanligt att känna sig lite tröttare i början av mensen – det är kopplat till de processer som pågår i kroppen i samband med mens. Energin kommer öka allt eftersom dagarna går. I takt med detta (som en effekt av höjt östrogen) kan känna hur nya idéer väcks och att man lättare fylls av ett driv driv att vilja förverkliga dem. Fas ett kan alltså användas som en perfekt tid att påbörja nya vanor eller projekt!

Tips i fas 1

– Avsätt tid för att ta hand om dig själv i början av fasen.
– Använd fysisk aktivitet för att minska eventuella symptom och öka ditt välbefinnande.
– Använd energin som stiger inom dig till nystart eller att påbörja förändring.
– Planera in presentationer, möten och sociala aktiviteter till slutet på fasen för att få ut mest av din kapacitet.

Fas 2 i menscykeln

Fas två infaller från mensens sista dag fram till ägglossning, som brukar ske runt dag fjorton i en tjugoåtta-dagars cykel. Har man en kortare cykel sker den tidigare och har man en längre cykel sker den senare.

Under den här fasen så ökar östrogenet, som pikar under ägglossningen. Östrogenet gör att man upplever högre energi, känner sig mer social och man kan uppleva en biologisk självförtroendeboost. Även hormonet testosteron peakar under slutet av den här fasen, vilket också gör att man kan känna sig extra stark, uthållig och lätt i kroppen. Med tanke på att kroppen rent biologiskt är inställd på att försöka sig då man är fertil dagarna innan och under ägglossning, så är det vanligt att man vill vara nära andra människor rent fysiskt. Det är alltså under den här fasen det så kallade "fertila fönstret" är öppet och då man kan bli gravid.

Tips i fas 2

– Utnyttja din fysiska kapacitet genom att utmana dig själv fysiskt.
– Våga pusha dig själv utanför din comfortzone, det är nu det känns som enklast.
– Använd din höga energi till att vara produktiv. Var en “doer”.
– Ta tillfället i akt att socialisera och nätverka när du är som mest utåtriktad.
– Planera in en dejt med din partner eller någon du är attraherad av.
– Planera in tid för återhämtning för att bibehålla balans på lång sikt.

Fas 3 i menscykeln

Fas tre börjar dagen efter ägglossning fram till nästa mens och det här här hormonerna skiftar som mest. Detta kan speglas i de fysiska, emotionella och mentala svängningarna som man kan uppleva i den här fasen. Om hormonerna inte är helt i balans med varandra kan du känna att livet leker den ena dagen och vilja kasta cykeln i diket den andra. Känna dig on top of the world och dagen efter känna dig nere. Kanske känner du igen dig? Om du gör det, påminn dig själv om att det bara är dina hormoner. Detta kommer passera.

Det är alltså i fas tre som man kan uppleva olika PMS-symtom som både kan komma till uttryck fysiskt och emotionellt. Till skillnad från fas två då man kan känna sig mer extrovert så är det nu detta ofta skiftar från det yttre till det inre. Kanske känner man ett större behov att spendera tid själv eller med människor i sin närhet. Därför är det en perfekt tid att ägna sig åt personlig utveckling och aktiviteter som kräver emotionell närvaro, till exempel meditation, skrivande och skapande. Här kan man tendera att vilja djupdyka i detaljer och slukas upp i flow.

Tips fas 3

– En perfekt tid för personlig utveckling. Tillbringa tid för dig själv för att reflektera, läsa eller skriva.
– Avsätt tid för emotionella lyft. Planera in saker du mår bra av.
– Skapa utrymme för fysisk närhet och beröring för att öka känslor av lycka och välbefinnande.
– Ta inga omvälvande beslut: avsluta inte relationer, lägg inte ned idéer, projekt och företag, säg inte upp dig från jobbet. Avvakta tills nästa fas och se om känslan håller i sig.
– När din livsstil är i synk med menscykeln kommer du uppleva mindre mensrelaterade besvär.

Vad får jag ut av att leva i synk med min biologi?

Har du precis som oss levt med föreställningen att du ska kunna äta, träna, sova och leva på samma sätt varje dag? Du är inte ensam. Idag finns det en mall för hur man ska leva. När vi kvinnor lever i den mallen påverkar det hur vi ser på vår kropp, hur vi behandlar den och de livsstilsval som vi gör. Det slutar ofta med att vi inte lyssnar till våra inre signaler och att vi kritiserar oss själva när vi inte fungerar enligt “facit”. Många av oss lever helt enkelt inte en livsstil utifrån att vi är cykliska rent biologiskt.

Men när vi börjar lyssna till och anpassa oss efter de cykliska förändringar så kan vi plötsligt leva i vår fulla kapacitet – oavsett dag på månaden.

I och med en ökad medvetenhet om den egna kroppen så kan man bli expert på den, på sig själv. Med insikten om att man är cyklisk och vad det innebär kan det hjälpa till att minska eventuell mental belastning och kritiska och dömande tankarna som är vanliga hos många kvinnor kan successivt minska.

Den ökade medvetenheten och förståelse för kroppen gör att man kan börja jobba med de cykliska förändringarna istället för emot dem! Man kan anpassa livet utifrån förutsättningarna man har i de olika faserna och förebygga mensrelaterade besvär.

womesync_wordmark_logo_svart

Ta del av Womensyncs nyhetsbrev

Bli en del av communityn <3