Känslogudinnan och Womensyncexperten

Vi är stolta att presentera Hanna Rohani som en av Womensyncs experter. Hanna har haft tusentals samtal med människor där hon väglett dem med fokus på det inre, för att kunna leva i sitt bästa jag.

Hannas bakgrund

Hanna är legitimerad psykolog med fokus på klinisk psykologi och kvinnohälsa. Hon fokuserar på välmående ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i det mentala. I mötet med kvinnor utgår Hanna från det psykologiska perspektivet Acceptance And Commitment Therapy (ACT) som handlar om att identifiera vad varje kvinna tycker är viktigt i sitt liv och ta konkreta steg i riktning mot det. Detta kombineras med hennes kunskap om kroppen, hormoner, näring, fysisk aktivitet och stresshantering. Hanna hjälper kvinnor att använda sina inre processer, sina tankar och känslor, som verktyg för att komma närmare det liv de vill leva och att kunna vara i sin fulla power, hela månaden.

Vem kan vända sig till Hanna?

Hanna hjälper kvinnor som vill leva i synk med sig själva. Kvinnor vänder sig till Hanna med utmaningar som depression, PMDS, ångest, ätstörningar eller andra tillstånd som hindrar dem från att leva de liv de önskar. Hanna har genom sin praktik urskiljt ett slående mönster som återkommer bland många kvinnor hon träffar; hur vår mentala hälsa hänger ihop med vårt hormonella tillstånd. Ett tydligt exempel är cyklisk depression som ofta misstas för vanlig depression vilket kräver en annan behandlingsmetod.

Hannas mission

Hanna brinner för att förstå kvinnor på djupet med det primära målet att nå grundorsaken till kvinnans problematik. Hon känner ett starkt driv till att dela den kunskap hon samlat på sig med andra, där den verkligen kan göra nytta. Hanna jobbar för att alla kvinnor ska ha tillgång till de verktyg som gör det möjligt att kunna ta makten över sina tankar och känslor istället för att låter dessa styra livet. Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med Hanna här.