Hanna Rohani

LEGITIMERAD PSYKOLOG MED FOKUS PÅ KLINISK PSYKOLOGI & KVINNOHÄLSA

Hanna är legitimerad psykolog med fokus på välmående ur ett helhetsperspektiv. Hanna har hjälpt kvinnor med att hitta verktyg och förhållningssätt i vardagen för att kunna komma närmare det liv de vill leva. Hon utgår från det psykologiska perspektivet ACT och kombinerar det med den kunskap och det intresse som hon har gällande kroppen, hormoner, livsstil, kost och stresshantering.

Hanna har träffat på otroligt många kvinnor i sitt yrke och kunde tidigt urskilja vilka mönster som tycktes återkomma. Det kanske mest slående var hur ofta vår mentala hälsa tycktes hänga ihop med vårt hormonella tillstånd.

Du kommer i kontakt med Hanna via http://moodcycle.se/

hannarohani_bw_500x520
womesync_wordmark_logo_svart

Ta del av Womensyncs nyhetsbrev

Bli en del av communityn <3