mariasären_bw_500x520

Maria Särén

KOSTRÅDGIVARE & COACH INOM KVINNOHÄLSA

Maria har en bakgrund som ingenjör och utgår i sin praktik från ett funktionsmedicinskt perspektiv med näring kopplat till kvinnohälsa i fokus. Hon utgår från kroppen som ett fantastiskt och välfungerande system och vägleder kvinnor till att uppleva det och leva i synk med sin biologi. Maria ser symptom som information på att något inte stämmer. Därför är hennes främsta metod att hitta grundorsaken och behandla den, inte alltid symptomet.

Maria hjälper kvinnor som har hormonella obalanser eller diagnoser som PCOS, Amenorré, sköldkörtelproblematik, ofrivillig barnlöshet eller andra mensrelaterade utmaningar. Hon hjälper även kvinnor med kroniska sjukdomar som Endometrios, autoimmuna-sjukdomar som reumatism. Kvinnor som upplever att de hindras i sin vardag av hormonella problem, trötthet, värk eller andra fysiska besvär vänder sig också till Maria.

mialundin_hemsidan

Mia Lundin

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INOM GYNEKOLOGI & OBSTRERTIK, GRUNDARE AV HERCARE

Mia är avancerad specialistsjuksköterska (nurse practitioner) utbildad inom gynekologi och obstetrik vid Harbor UCLA kalifornien, USA, utbildad inom funktionsmedicin och grundare till kvinnokliniken HerCare. Hon är också författare av Mat för hormonell balans, Kaos i Kvinnohjärnan och Vägen till Hormonell Balans. Mia är även en uppskattad föreläsare både i Sverige och internationellt. Mias unika kompetens sträcker sig över både medicinsk och funktionsmedicinsk vård.

Mia och HerCare tar emot kvinnor i alla åldrar med alla typer av utmaningar inom kvinnohälsa. HerCares utbud innefattar behandling och rådgivning av hormonella besvär som PCOS, PMS/ PMDS, psykologiska och emotionella problem, kost- och livsstilsrådgivning, IBS och andra mag- och tarmproblem, sköldkörtelproblem, förklimakterie- och klimakteriebesvär och utbrändhet.

JennyKoosbw500x520_

Jenny Koos

JUSTICE HOLISTIC REPRODUCTIVE HEALTH PRACTITIONER

Jenny Koos, också kallad Vulverine, har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College och har titeln Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner. Hon är även handledare i fertilitetsförståelse och sexualhälsorådgivare. Jennys verksamhet kretsar kring att reda ut folks menscykler, ge stöd och råd för optimering av hormonhälsan, samt vägledning i hur en uppnår eller undviker graviditet naturligt. Jenny har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse college, vilket betyder att hon ser kroppen som en helhet och därtill vägrar utgå ifrån att personer ska må dåligt bara för att de har äggstockar och livmoder.

Den vanligaste klienten hos Jenny är i tjugo-trettioårsåldern och lider av PCOS, PMS, PMDS, ofrivillig barnlöshet eller endometrios, märkliga blödningar, smärtor, återkommande infektioner med mera. Hon tar dock också emot tonåringar samt kvinnor i klimakteriet.

 

hannarohani_bw_500x520

Hanna Rohani

LEGITIMERAD PSYKOLOG MED FOKUS PÅ KLINISK PSYKOLOGI & KVINNOHÄLSA

Hanna är legitimerad psykolog med fokus på välmående ur ett helhetsperspektiv. Hanna har hjälpt kvinnor med att hitta verktyg och förhållningssätt i vardagen för att kunna komma närmare det liv de vill leva. Hon utgår från det psykologiska perspektivet ACT och kombinerar det med den kunskap och det intresse som hon har gällande kroppen, hormoner, livsstil, kost och stresshantering.

Hanna har träffat på otroligt många kvinnor i sitt yrke och kunde tidigt urskilja vilka mönster som tycktes återkomma. Det kanske mest slående var hur ofta vår mentala hälsa tycktes hänga ihop med vårt hormonella tillstånd.

womesync_wordmark_logo_svart

Ta del av Womensyncs nyhetsbrev

Bli en del av communityn <3