november 17, 2020

Psykolog med inriktning kvinnohälsa Hanna Rohani

Känslogudinnan och Womensyncexperten

Vi är stolta att presentera Hanna Rohani som en av Womensyncs experter. Hanna har haft tusentals samtal med människor där hon väglett dem med fokus på det inre, för att kunna leva i sitt bästa jag.

Hannas bakgrund

Hanna är legitimerad psykolog med fokus på klinisk psykologi och kvinnohälsa. Hon fokuserar på välmående ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i det mentala. I mötet med kvinnor utgår Hanna från det psykologiska perspektivet Acceptance And Commitment Therapy (ACT) som handlar om att identifiera vad varje kvinna tycker är viktigt i sitt liv och ta konkreta steg i riktning mot det. Detta kombineras med hennes kunskap om kroppen, hormoner, näring, fysisk aktivitet och stresshantering. Hanna hjälper kvinnor att använda sina inre processer, sina tankar och känslor, som verktyg för att komma närmare det liv de vill leva och att kunna vara i sin fulla power, hela månaden.

Vem kan vända sig till Hanna?

Hanna hjälper kvinnor som vill leva i synk med sig själva. Kvinnor vänder sig till Hanna med utmaningar som depression, PMDS, ångest, ätstörningar eller andra tillstånd som hindrar dem från att leva de liv de önskar. Hanna har genom sin praktik urskiljt ett slående mönster som återkommer bland många kvinnor hon träffar; hur vår mentala hälsa hänger ihop med vårt hormonella tillstånd. Ett tydligt exempel är cyklisk depression som ofta misstas för vanlig depression vilket kräver en annan behandlingsmetod.

Hannas mission

Hanna brinner för att förstå kvinnor på djupet med det primära målet att nå grundorsaken till kvinnans problematik. Hon känner ett starkt driv till att dela den kunskap hon samlat på sig med andra, där den verkligen kan göra nytta. Hanna jobbar för att alla kvinnor ska ha tillgång till de verktyg som gör det möjligt att kunna ta makten över sina tankar och känslor istället för att låter dessa styra livet. Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med Hanna här.

november 17, 2020

Expert inom kvinnohälsa Jenny Koos

Menscykelgurun

Vi är stolta att presentera Jenny Koos, också känd som Vulverine, som en av Womensyncs experter. Jenny är en av de starkast lysande stjärnorna inom alternativ kvinnohälsa i Sverige och har hjälpt tusentals kvinnor att förstå och optimera sin menscykel så att de kan vara i sin fulla kraft genom hela menscykeln.

Jennys bakgrund

Jenny Koos har en funktionsmedicinsk utbildning via Justisse College och har titeln Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner. Hon är numera lärare på utbildningen, handledare i fertilitetsförståelse och sexualhälsorådgivare.

Vad innebär din titel?

En HRHP ser kroppen som en helhet, och är expert på det som är unikt för oss kvinnor. För Jenny är det inte ett alternativ att vi ska behöva må dåligt för att vi har en livmoder och menscykel. Hon hjälper klienter att hitta de unika verktyg de behöver för att må bra och njuta i sina kroppar. 

Vem kan vända sig till Jenny?

Summan av det Jenny gör är att reda ut människors menscykler, ge stöd och råd för optimering av hormonhälsa, samt vägledning i hur vi kan uppnå eller undvika graviditet genom fertilitetsförståelse. De vanligaste klienterna är kvinnor i tjugo- till trettioårsåldern som har utmaningar med PCOS, PMS, PMDS, endometrios, amenorré eller symtom som tunga blödningar, smärtor, återkommande infektioner, ofrivillig barnlöshet med mera. Hon hjälper kvinnor från menark till menopaus.

Jennys mission

Jennys mål är ökad kroppskännedom för alla och en ny feministisk revolution som utgår ifrån våra faktiska fysiska behov, oavsett hur vi identifierar oss. Hon tror inte kvinnofrågan kan tas mycket längre utan att kvinnokroppen får ta plats, studeras och respekteras. Idag har vi en norm som säger att hormonobalanser, smärtor med mera är "normala" och något kvinnor bara ska stå ut med. Det enda alternativet som ges är att medicinera bort menscykeln med medel som kan ge försämrad livskvalitet. Jenny är inte emot sådan medicinering om det är vad personen önskar, men hon ser också dagligen "kroniska" menscykelrelaterade problem försvinna utan medicin, ofrivillig barnlöshet vändas till gravidlycka, och biverkningstyngda preventivmetoder väljas bort hos stärkta klienter som äntligen fått makt över sin egen hälsa och fertilitet. Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med Jenny här.

november 17, 2020

Expert inom kvinnohälsa Maria Särén

Hormonoraklet Maria Särén 

Vi är stolta att presentera Maria Särén som en av Womensyncs experter. Maria är vårt orakel och vi vänder oss till henne för att få klarhet i de mest komplexa frågorna. Det finns ingenting Maria inte kan svara på. Hennes visdom och vägledning är ovärderlig för Womensync och alla kvinnor hon hjälpt genom åren. Maria är vår närmaste rådgivare och källa när det kommer till näring och menscykeln.

Marias bakgrund

Maria har en bakgrund som ingenjör och är utbildad inom funktionsmedicin och näring med fokus på kvinnohälsa. Maria hjälper kvinnor att läka och få tillgång till sin fulla kapacitet. Hon utgår från kroppen som ett fantastiskt och välfungerande system och vägleder kvinnor till att leva i synk med sin biologi. Maria ser symtom som information på att något inte stämmer. Hennes metodik bygger på att identifiera och behandla grundorsaken till besvären, inte bara symtomen.

Vem kan vända sig till Maria?

Maria hjälper kvinnor som har hormonella obalanser eller diagnoser som PCOS, amenorré, sköldkörtelproblematik, ofrivillig barnlöshet eller andra mensrelaterade utmaningar. Hon hjälper även kvinnor med kroniska sjukdomar som endometrios och autoimmuna-sjukdomar som reumatism. Kvinnor som upplever att de hindras i sin vardag av hormonella problem, trötthet, värk eller andra fysiska besvär vänder sig också till Maria.

Marias mission

Maria tror på att alla kvinnor kan må bra och leva i synk med sin kropp. Hennes mission är att hjälpa så många kvinnor som möjligt att nå dit. Maria vill att alla kvinnor ska ha kunskap, förståelse och respekt för sin egen kropp. När kvinnor har den informationen och förståelsen för sina kroppar kan de börja arbeta med den och få ut det bästa möjliga av sig själva.
Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med Maria här.

november 17, 2020

Expert inom kvinnohälsa Mia Lundin

Kvinnohälsapionjären Mia Lundin

Vi är stolta att presentera Mia Lundin som en av Womensyncs experter. Mia är en ledande röst och pådrivande kraft i att utveckla kvinnohälsa, både i Sverige och USA. Hon har under sina 39 år i branschen hjälpt tusentals kvinnor till bättre hälsa och varit framstående i att utveckla vård för kvinnor genom grundandet av den moderna kvinnokliniken HerCare. På HerCare finns spjutspetskompetens inom hormonell hälsa för att kunna erbjuda Sveriges kvinnor en kvinnohälsovård i världsklass.

Mias bakgrund

Mia är avancerad specialistsjuksköterska (nurse practitioner) utbildad inom gynekologi och obstetrik vid Harbor UCLA kalifornien, USA, utbildad inom funktionsmedicin och grundare till kvinnokliniken HerCare. Hon är också författare av Mat för hormonell balans, Kaos i Kvinnohjärnan och Vägen till Hormonell Balans. Mia är även en uppskattad föreläsare både i Sverige och internationellt. Mias unika kompetens sträcker sig över både medicinsk och funktionsmedicinsk vård.

Vem kan vända sig till Mia?

Mia och HerCare tar emot kvinnor i alla åldrar med alla typer av utmaningar inom kvinnohälsa. HerCares utbud innefattar behandling och rådgivning av hormonella besvär som PCOS, PMS/PMDS, psykologiska och emotionella problem, kost- och livsstilsrådgivning, IBS och andra mag- och tarmproblem, sköldkörtelproblem, förklimakterie- och klimakteriebesvär och utbrändhet.

Mias mission

Mia upplever att Sverige ligger långt efter när det kommer till modern, hälsofrämjande och förebyggande kvinnohälsa. Mia brinner för att ändra på detta och drivs av att skapa och erbjuda kvinnohälsovård i världsklass där hon tar hänsyn till hela livsstilen. För Mia handlar det om ett nytt sätt att tänka kring sjukdomar som bottnar i den funktionsmedicinska approachen: att söka efter de underliggande orsakerna och sträva efter att behandla dessa. På så sätt stöttas kroppen till läkning och återställd balans från grunden. Du kan läsa mer om Mia här.

womesync_wordmark_logo_svart

Ta del av Womensyncs nyhetsbrev

Bli en del av communityn <3