Vad är hypotyreos?

Vid hypotyreos är hormonproduktionen låg, vilket innebär att kroppen producerar ett underskott av sköldkörtelhormoner. När sköldkörteln är underproduktiv går kroppen på lågvarv på grund av bristande ämnesomsättning.

Symtom vid hypotyreos

Trötthet, viktökning, frusenhet, sänkt kroppstemperatur, torr, blek och kall hud, oregelbunden menstruation, svårigheter att bli gravid, hjärndimma, nedstämdhet, låg puls, oro och ångest.

Orsaker till hypotyreos

Det finns flera olika anledningar till att en person drabbas av hypotyreos, såsom ärftliga faktorer, medicinska skäl, autoimmun reaktion, näringsbrist, stress, ätstörningar eller andra inflammatoriska tillstånd, såsom reumatism eller irritable bowel syndrom (IBS).