Vad är hypertyreos?

Vid hypertyreos är hormonproduktionen förhöjd och innebär att kroppen producerar ett överskott av sköldkörtelhormoner.

Symtom för hypertyreos

Viktminskning, svettningar, hjärtklappning, oregelbunden mens och muskelsvaghet.

Orsaker till hypertyreos

Den vanligaste anledningen till hypertyreos är autoimmun sjukdom. Det finns flera olika anledningar till att en person kan drabbas av hypertyreos, såsom ärftliga faktorer eller medicinska skäl.