Hur mat påverkar menscykeln

Hur många känner inte igen sig i att sugen på olika sorters mat under menscykelns olika faser? Eller att under en fas i menscykeln känna en omättlig hunger för att i en annan del inte tänka på mat överhuvudtaget? Det är något som är helt naturligt och en del att som kvinna vara cyklisk. Det är med andra ord naturligt att hunger, sug och behov av näring kan skifta under menscykelns gång som ett resultat av dina skiftningar av hormoner.

Finns det någon koppling mellan kost och menscykel?

Näring har en central påverkan på menscykeln. Vi behöver tillräckligt med näring för att kroppen ska kunna fungera optimalt och för att kunna producera alla viktiga hormoner som styr menscykeln. Exakt vad man ska äta eller hur mycket är individuellt och påverkas av genetik, bakgrund, livssituation och eventuella toleranser. Det finns inte ett sätt att äta lika lite som det finns ett arbete som passar alla.

Att synka näring till din menscykel handlar helt enkelt om att anpassa näring utifrån just dig, din kropp och vart du befinner dig i din menscykel. Här kan du läsa mer om vad för typ av mat du behöver för en frisk och balanserad menscykel. Här kan du även läsa om vilka livsmedel som vi brukar stötta extra med beroende på vilken fas vi befinner oss i.

Ny dimension av hälsa där vi tar hänsyn till menscykeln

I dagsläget finns det inte mycket forskning som ser till näring kopplat till hela menscykeln. Vad det däremot finns forskning på är hur specifika näringsämnen kan ha effekt på olika vardagliga symtom och funktioner kopplade till hälsa i almänhet. Det börjar även komma allt mer forskning på hur specifika vitaminer och mineraler kan användas som ett verktyg för att lindra PMS-besvär i fas 3. Utöver det finns inte mycket information om vilken näring som man kan komma att behöva under menscykelns övriga faser. Det här väckte en nyfikenhet hos oss. Om näring kan påverka PMS - hur skulle det kunna användas som verktyg för resterande menscykeln?

Så, det vi gör genom Womensync är att härleda kunskapen om näringens inverkan på kroppen ytterligare en dimension – vi tar hänsyn till menscykeln. Vi utgår från kvinnors cykliska förändringar under månaden och de behov som är vanliga att uppleva under olika delar av menscykeln. Utifrån de cykliska förändringarna lyfter vi fram livsmedel som innehåller vitaminer och mineraler som kan ha positiv effekt på de symtom och sug som vi själva och andra kvinnor brukar uppleva. Vi har helt enkelt konkretiserat de cykliska skiftningar som sker under menscykeln utifrån tre faser och anpassat näring utifrån det.

Näringsfilosofi

Grunden i vår näringsfilosofi är att öka medvetenheten om hur vi är cykliska och hur våra behov kan komma att förändras under cykelns gång. Vi vill vara tydliga med att vår näringsfilosofi inte är en ny diet, det är ett nytt förhållningssätt till din kvinnliga biologi. Det är ett förhållningssätt som handlar om att lära känna din kropp och vad den mår bra av.

Vad som fungerar att äta för mat för dig behöver nödvändigtvis inte fungera för någon annan. Här spelar både genetik och eventuella diagnoser in. Har du till exempel PCOS kan du behöva anpassa din näring på ett annat sätt än om du har hypotalamisk amenorré. Vid PCOS kan det vara fördelaktigt att lägga större fokus på att få i dig protein och fett men mindre andel kolhydrater som annars kan få ditt blodsocker att stiga. Vid hypotalamisk amenorré är det istället viktigt att du äter tillräckligt med kolhydrater i kombination med fett och protein för att din kropp ska känna sig trygg nog att ägglossa. Därför är en viktig del i resan att synka till din biologi, att bli uppmärksam på vad du mår bra av och vad din kropp signalerar. Du är unik.

Vad kan du få ut av att synka näring till din menscykel?

  • Med rätt näring kan du balansera skiftningarna som kommer till uttryck fysiskt,  emotionellt och mentalt under menscykelns faser.
  • Förebygga och minska mensrelaterade besvär.
  • På ett naturligt sätt få i dig en variation av näringsämnen.
  • Känna dig nöjd och tillfredsställd då du ger dig själv och din kropp det du behöver.
  • Ökad energi och kraft
Att äta är något du gör flera gånger om dagen vilket ger många tillfällen att påverka utfallet på din menscykel. Om du skapar medvetenhet och förändring i en del av din livsstil, som i det här fallet näring, påverkar det hur du upplever de andra delarna av din livsstil; fysisk aktivitet, återhämtning och miljö.