Hur du kan använda mat som verktyg för en balanserad menscykel

Hur många känner inte igen sig i att sugen på olika sorters mat under menscykelns olika faser? Eller att under en fas i menscykeln känna en omättlig hunger för att i en annan del inte tänka på mat överhuvudtaget? Det är något som är helt naturligt och en del att som kvinna vara cyklisk. Det är med andra ord naturligt att hunger, sug och behov av näring kan skifta under menscykelns gång som ett resultat av dina skiftningar av hormoner. Något de flesta av oss inte lärt oss är på vilket sätt detta skiftar och vad kroppen behöver när det kommer till näring och kost för en balanserad cykel. Genom att lära känna vad vår kropp behöver kan vi använda mat som ett kraftfullt verktyg för en balanserad menscykel, minskat sug och ökad energi. 

Introduktion till hur det vi äter påverkar vår menscykel

För att kroppen ska kunna fungera optimalt och för att kunna producera alla viktiga hormoner som styr menscykeln behöver vi tillräckligt med näring och vi behöver en variation av näring.

Exakt vad man ska äta eller hur mycket är individuellt och påverkas av genetik, bakgrund, livssituation och eventuella toleranser. Det finns inte ett sätt att äta lika lite som det finns ett arbete som passar alla. Däremot finns det vissa grundstenar som gäller för alla, som till exempel att protein och fett behövs för att vi ska kunna skapa våra hormoner. Redan här får vi en hint om hur vissa dieter och kostråd många kvinnor lever efter kan ge negativa konsekvenser för vår menscykel och fertilitet. Hur många kvinnor har exempelvis inte växt upp och lärt sig att "fettsnålt är det bästa"? Att äta väldigt lite av hälsosamma fettkällor går tyvärr rakt emot vad vår kvinnliga biologi behöver för att fungera optimalt. Samma mönster har vi sett när det kommer till protein. Våra experter har sett bland sina klienter hur många kvinnor som äter veganskt efter några år kan börja uppleva mensrelaterade besvär. Detta kan vara kopplat till att viss näring är svår att tillgodose sig med en vegansk kost. Detta betyder inte att inga kvinnor kan äta veganskt, utan att det finns vissa specifika näringsämnen som är viktiga att ha koll på att man får i sig tillräckligt av.

Att synka näring till din menscykel handlar helt enkelt om att anpassa näring utifrån just din livsstil, din kropp och var du befinner dig i din menscykel. Eftersom den här aspekten inte lyfts när vi är yngre har vi skapat flera inlägg (och boken Womensync – ett liv i synk med din kvinnliga biologi) där du kan lära känna kopplingen mellan näring och menscykeln och hur det kan användas som ett verktyg. Här kan du läsa mer om vad för typ av mat du behöver för en frisk och balanserad menscykel. Här kan du även läsa om vilka livsmedel som vi brukar stötta extra med beroende på vilken fas vi befinner oss i.

Womensyncs näringsfilosofi

Grunden i vår näringsfilosofi är att öka medvetenheten om hur vi är cykliska och hur våra behov kan komma att förändras under cykelns gång. Vi vill vara tydliga med att vår näringsfilosofi inte är en ny diet, det är ett nytt förhållningssätt till din kvinnliga biologi. Det är ett förhållningssätt som handlar om att lära känna din kropp och vad den mår bra av.

Vad som fungerar att äta för mat för dig behöver nödvändigtvis inte fungera för någon annan. Här spelar både genetik och eventuella diagnoser in. Har du till exempel PCOS kan du behöva anpassa din näring på ett annat sätt än om du har hypotalamisk amenorré. Vid PCOS kan det vara fördelaktigt att lägga större fokus på att få i dig protein och fett men mindre andel kolhydrater som annars kan få ditt blodsocker att stiga. Vid hypotalamisk amenorré är det istället viktigt att du äter tillräckligt med kolhydrater i kombination med fett och protein för att din kropp ska känna sig trygg nog att ägglossa. Därför är en viktig del i resan att synka till din biologi, att bli uppmärksam på vad du mår bra av och vad din kropp signalerar. Du är unik.

Effekterna av att synka näring till din menscykel:

Med rätt näring kan du:

  • Förebygga och minska mensrelaterade besvär.
  • Balansera skiftningarna som kommer till uttryck fysiskt, emotionellt och mentalt under menscykelns faser.
  • Minska sug och känna dig nöjd och tillfredsställd av maten du äter då du ger dig själv och din kropp det du behöver.
  • Uppleva ökad energi och kraft.
  • Att äta är något du gör flera gånger om dagen vilket ger många tillfällen att påverka utfallet på din menscykel.